A Régi Nyomtatványok Tárának használata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást. Kérdéseiket elektronikus levélcímen, vagy – a Tár nyitvatartási ideje alatt – a (+36 1) 224-3776, ill. a (+36 1) 224-3700/488 telefonszámokon tehetik fel.

A raktári kiszolgálás rendje a Régi Nyomtatványok Tárában: azokat a kéréseket, amelyeket 15 óráig leadnak (személyesen, e-mailen, telefonon), a következő nap reggelén 9 órától kaphatják meg. Amennyiben 15–17. óra között adják le a kérésüket, akkor a következő nap délutánján 16 órától, vagy az azután következő nap reggelén 9 órától használhatják.
 

Beiratkozás

Régi nyomtatvány csak a Kézirattár és a Régi Nyomtatványok Tára közös, VI. emeleti olvasótermében használható. A Régi Nyomtatványok Tárában történő kutatás feltétele: érvényes olvasójegy; a kutató személyi adatait, kutatása tárgyát, valamint a kutatás szabályainak tudomásul vételét tanúsító nyilatkozat kitöltése és aláírása; valamint az osztályvezető engedélye a kutatási nyilatkozat alapján.

 

A dokumentumok használata

Kétrészes kérőlapot kell kitölteni minden kért dokumentumról, olvasható aláírással. A kéréseket csak a megrendelést követő napra áll módunkban teljesíteni, a pénteki kéréseket csak kedden tudjuk kiadni. Új anyagot telefonon (224-3776, 232 3563) vagy e-mailen lehet kérni a pontos jelzet megadásával. A kért anyag átvételét a kutató az olvasóteremben lévő használati naplóban (olvasható) aláírásával igazolja. A visszaadott anyagot a teremfelügyelő a kutató jelenlétében tartozik ellenőrizni és visszavételét aláírásával tanúsítani.

Zárás előtt mintegy negyedórával a kutatók kötelesek a kért anyagot visszaadni. Amennyiben a használt anyagra a kutatónak még szüksége van, kérjük, jelezze a visszaadáskor. A teremfelügyelő a kutató nevére teszi félre az anyagot, ennek időtartama az utolsó kutatástól számított 14 nap. Állományvédelmi okokból gyűjteményeinkről mikrofilmek, digitális másolatok készülnek, s bizonyos anyagrészek csak filmen vagy digitális formában használhatók. Az olvasóteremben jegyzeteléshez csak ceruza használható, a kötetekre, metszetekre tilos rákönyökölni vagy bármit ráhelyezni, a szorosabb kötésűeket szétfeszíteni, az illusztrációkat bármilyen módon másolni. A kötésekről levonatot csak külön osztályvezetői engedéllyel készíthetnek kötéstörténettel foglalkozó kutatók.

 

Másolatok készítése

Az olvasóteremben fényképezőgép használata tilos. A tár anyagából fotólaboratóriumunk megrendelőlap alapján mikrofilmet, fotómásolatot, filmről canon-másolatot, digitális másolatot készíthet, amennyiben a dokumentum állapota ezt lehetővé teszi. Közvetlen fénymásolat egyetlen régi dokumentumról sem készíthető. A kutató által kitöltött megrendelőlap még nem jelenti a másolás automatikus engedélyezését, ebben a döntés az osztályvezető hatáskörébe tartozik. Amennyiben a fotózás publikáció számára készül, ezt a megrendelő köteles közölni és külön engedélyeztetni. A közlésért a kiadó a könyvtárnak használati díjat köteles fizetni, melynek megállapítása az osztályvezető feladata.

A Régi Nyomtatványok Tárának anyagára való hivatkozás formája: Országos Széchényi Könyvtár, Régi nyomtatványok tára + jelzet. Rövidítve: OSZK RNYT + jelzet (pl. OSZK RNYT RMK I. 782).

 

Tájékozódás a gyűjteményben

A kutatást az olvasóteremben szakok szerint felállított kézikönyvtár is segíti, ennek katalógusai a terem előtti folyosón találhatók.

Ősnyomtatványok (Inc.)
• Nyomtatott katalógus:
Sajó Géza, Soltész Zoltánné: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. (Collab.) Csaba Csapodi, Miklós Vértessy. Vol. 1-2. Bp., Akadémiai, 1970.
• Elektronikus katalógus:
Az eredeti mű a MEK-ben, Nektár, Digitális Könyvtár

Antikvák (Ant.)
• Nyomtatott katalógus:
Soltész Erzsébet, Velenczei Katalin, W. Salgó Ágnes: Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana asservantur. Vol. 1-3. Bp., OSZK, 1990.
• Elektronikus katalógus: 
Arcanum adatbázis, Nektár, Digitális Könyvtár

Régi Magyar Könyvtár (RMK)
• Nyomtatott katalógus:
Szabó Károly: Régi magyar könyvtár. I-III. Bp., MTA, 1879-1898.
Akantisz Viktor: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka régi magyar könyvtára. Bp. 1922.
Régi magyarországi nyomtatványok. Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum. (Összeáll. Borsa Gedeon et alii) (1. köt.) 1473-1600; (2. köt.) 1601-1635; (3. köt.) 1636-1655. (4.) 1656-1670. Bp. Akadémiai, 1971-2011.
• Elektronikus katalógus:
Arcanum adatbázis, Nektár, Digitális Könyvtár

Apponyi Hungarica (App. H.)
• Nyomtatott katalógus:
Apponyi Sándor: Hungarica. Ungarn betreffende im Ausland gedruckte Bücher und Flugschriften. Bd. 1-4. München, 1903-1927. Újabb kiadása: Neubearbeitet von József Vekerdi. Vol. I-III. Bp., OSZK, 2004.
• Elektronikus katalógus:
Arcanum adatbázis, Nektár, Digitális Könyvtár

Apponyi Metszet (App. M.)
• Elektronikus katalógus:
MDK, Nektár

Apponyi Rariora (App. R.)
• Nyomtatott katalógus:
Végh Gyula: Rariora et curiosa gróf Apponyi Sándor gyűjteményéből. Bp., MNM, 1925.
• Elektronikus katalógus:
Az eredeti mű a MEK-enA cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális Könyvtár

Röplapok (Röpl.)
• Nyomtatott katalógus:
Hubay Ilona: Magyar és magyar vonatkozású röplapok, újságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Könyvtárban 1480-1718. Feuilles volantes, gazettes et pamphlets hongrois ou relatifs a la Hongrie, conservés a la Bibliotheque Nationale de Budapest. Bp., OSZK, 1948.
• Elektronikus katalógus:
Az eredeti mű a MEK-ben, Nektár, Digitális Könyvtár

Exlibris-gyűjtemény (Exl.)
• Elektronikus katalógus:
MDK, Nektár,

Ritka kötések gyűjteménye (RK)
• Elektronikus katalógus:
A cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális Könyvtár

Régi Cyrillica gyűjtemény (RC)
• Elektronikus katalógus:
A cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális Könyvtár

Kalendáriumok (Cal.)
• Elektronikus katalógus:
A cédulakatalógus pdf változata, Nektár, Digitális Könyvtár