A Plakát- és Kisnyomtatványtár használata

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Felhívjuk figyelmüket, hogy A Plakát- és Kisnyomtatványtár ötödik emeleti olvasóterme a járványügyi intézkedések következtében bezár. 2020. szeptember 22-től az olvasókat a 6. emeleten, a Színháztörténeti és Zeneműtár olvasótermében szolgáljuk ki a különgyűjteményi olvasótermek szokásos nyitvatartási idejében. Az olvasótermi kutatáshoz továbbra is be kell jelentkezni a plakat[kukac]oszk.hu e-mail címen vagy a 36-1-4878623 telefonszámon.​

 

 • A könyvtárba történő belépéskor, kérjük, minden esetben használják a főbejáratnál elhelyezett érintésmentes kézfertőtlenítő automatákat!
  Az épületben való tartózkodás teljes időtartama alatt ajánlott, az olvasói terekben kötelező a maszk viselése.
  Kérjük, hozzon magával maszkot!

 

 • A különgyűjteményi olvasótermekben csak a saját gép használata megoldható, közös géphasználatra a járványügyi előírások miatt nincs lehetőség.

 

 • Az olvasóterembe csak előzetes hely- és időpontfoglalást követően tudunk kutatási lehetőséget biztosítani, foglalás nélkül az olvasóterem nem látogatható. Helyfoglalási kérésüket a plakat[kukac]oszk.hu e-mail címre küldjék.

 

 • Dokumentum-előkészítésre vonatkozó kéréseiket a plakat[kukac]oszk.hu e-mail címen fogadjuk – a tervezett látogatásukat megelőző napon 12 óráig.

 

Munkatársaink telefonon vagy emailen keresztül is szívesen adnak felvilágosítást.
Kérdéseiket elektronikus levélben: plakat[kukac]oszk.hu, vagy a (+36-1) 487-8623 telefonszámon tehetik fel.

 

AZ OLVASÓTEREM HASZNÁLATA

Beiratkozás

Dokumentumok használata

Másolatok készítése

Felhasználási feltételek

Tájékozódás a gyűjteményben

 


 

Beiratkozás

A Gyűjteményben történő kutatás feltétele az érvényes olvasójegy bemutatása, továbbá a kutató személyi adatait és kutatási célját tartalmazó, valamint a kutatás szabályainak tudomásul vételét igazoló nyilatkozat kitöltése és aláírása. Naptári évenként, valamint új kutatási téma esetén új nyilatkozatot kell kitölteni. A segédkönyvtár és a katalógusok napijeggyel is használhatók.
Az olvasóteremben tilos az étel- és italfogyasztás, valamint a mobiltelefon használata.

 

Dokumentumok használata

Kérés
A Plakát- és Kisnyomtatványtár az olvasói kiszolgálást tekintve előkészítéses rendszert alkalmaz. Tehát az olvasó a kért dokumentumot az olvasószolgálattal előre egyeztetett időpontban, de legkorábban a kérés rögzítése után egy nappal kaphatja kézhez. A kérés a (1) 487-8623-as telefonszámon és a plakat[kukac]oszk.hu e-mail címre küldött levélben egyaránt kérhető. A jelzettel ellátott dokumentumokat szabályos kérőcédulán, olvashatóan, a szükséges adatokkal ellátva kell kikérni.

Az eredeti dokumentumok használata
1. Egy kutató egyidejűleg csak az általunk meghatározott egy egységnyi eredeti dokumentumot kutathatja (például: 1 pallium szöveges plakát; 1 doboz/pallium aprónyomtatvány; 20 db képes levelezőlap; 20 db számolócédula; 20 db kisgrafika és ex libris; 1 db metszet; 20 db dia, stb.).
2. Egy napra legfeljebb 10 pallium mennyiségű tematikus aprónyomtatvány vagy kétévnyi meghatározott méret szerint tárolt aprónyomtatvány kérhető ki.
3. A kért dokumentumra semmit sem szabad ráhelyezni, tilos rajta írni, dolgozni.
4. Bizonyos dokumentumok kutatásához cérnakesztyű használata kötelező.
5. Az olvasóteremben tilos saját felszereléssel (hagyományos és digitális fényképezőgép, videó, xerox, scanner, stb.) bármilyen felvételt készíteni a dokumentumokról.
6. Egyes gyűjteményrészek, valamint egyedi dokumentumok esetében fenntartjuk a jogok arra, hogy azokat állományvédelmi okokból átmenetileg, vagy tartósan ne forgalmazzuk.

Másolatok használata
1. A 1885-1926 között megjelent grafikai plakátok állományvédelmi okokból nem forgalmazhatók, azok csak digitális változatban, valamint diafilmen kutathatók az olvasóteremben. A később megjelent grafikai plakátok, amelyekről diafilm áll rendelkezésre, először csak e módon kutathatók az olvasóteremben. Amennyiben indokolt akkor, újabb kérésre az eredeti is kutatható.
2. Piarista képes levelezőlap gyűjteményünk állományvédelmi okokból csak az arról rendelkezésre álló digitális képanyag formájában kutatható.
3. 1956-os különgyűjteményünk állományvédelmi okokból csak az arról rendelkezésre álló digitális képanyag formájában kutatható.

Visszaadás
A kutató zárás előtt fél órával köteles munkáját befejezni és az anyagot visszaadni az olvasószolgálatosnak.

Félretétel
A kikért és még további napokon is kutatni kívánt dokumentumokat, az olvasó személyes, telefonos, vagy emailben történő kérésére 6 napig tesszük félre az olvasóteremben.

 

Másolatok készítése

Fénymásolat
A gyűjtemény egyes dokumentumairól fénymásolat is megrendelhető és készíttethető az olvasóteremben. Ennek engedélyezése minden esetben a dokumentum állapotától, méretétől és terjedelmétől függ. Az A3-as méretnél nagyobb dokumentumokról fénymásolat nem készíthető. A következő gyűjteményrészekről fénymásolat nem készíthető, azt kizárólag digitális másolatban lehet megrendelni: (1) minden sokszorosított grafikával készült dokumentumról, (2) a grafikai plakátokról, (3) a szöveges plakátokról, (4) a ponyvanyomtatványokról, (5) az 1945 előtti képes levelezőlapokról.

Digitális másolat
A Tárban lévő anyagokról megrendelőlap alapján osztályvezetői engedéllyel lehet fotó- és más digitális másolatot készíttetni. Erről az érvényben lévő díjakhoz lásd itt az aktuális feltételeket.

 

Felhasználási feltételek

Publikáció
A Tár állományából publikálás, terjesztés vagy reklám célokra készült reprodukciók esetében az OSZK közlési díjat állapít meg. A publikáció engedélyezését minden esetben, írásban az osztályvezetőtől kell kérni. Amennyiben szükséges, az OSZK közlési engedély kérését megelőzően, a szerzői jogok örökösétől is engedélyt kell kérni a publikáláshoz.

Hivatkozás
A publikáció során, lehetőség szerint, hivatkozni kell a felhasznált dokumentum őrzési helyére és annak egyedi jelzetére (pl. Országos Széchényi Könyvtár, Plakát- és Kisnyomtatványtár, PKG. 1926/12).
A hivatkozás kötelezettségétől csak az osztályvezetőtől kért előzetes engedéllyel lehet eltekinteni.

 

Tájékozódás a gyűjteményben

A gyűjtemény szerteágazó jellege és hatalmas állománya miatt gyűjteményrészeink különböző szintű feldolgozottsággal rendelkeznek. Törekvésünk az, hogy az 1712-től gyűjtött dokumentumokat a legkorábbiaktól haladva dolgozzuk fel a könyvtár online olvasói katalógusában és tegyük elérhetővé állományunkat az olvasók számára. Ennek során tematikus és dokumentumtípus szerinti gyűjteményrészeinket dolgozzuk fel folyamatosan. E mellett évente 35-40 ezer új dokumentummal gyarapodik állományunk. E kurrens anyagrész online feldolgozása egyelőre számos nehézségbe ütközik, így azok és általában az 1950 utáni állományrész még nem kereshető az elektronikus katalógusainkban. Ennek ellenére e nyomtatványok is bizonyos szinten kutathatók, mivel azok egyszerűsített, „levéltárszerű” feldolgozása folyamatosan megtörténik, mielőtt raktári elhelyezésre kerülnek. A katalógusokon és segédleteken kívül a gyűjteményről további felvilágosítást minden esetben munkatársaink adnak.

Katalógusok

Elektronikus katalógusok:
A Plakát- és Kisnyomtatványtár közel 4 millió önálló könyvtári egységből álló gyűjteménye folyamatos feldolgozás alatt áll. Az dokumentumaink ilyen módon rögzített adati alapvetően az OSZK online olvasói katalógusában kereshetők. A könnyebb és sikeresebb keresés érdekében az online katalógusban megtalálható gyűjteményrészeket itt külön is felsoroljuk. Emellett az eddig szisztematikusan fel nem dolgozott gyűjteményrészeken kívül, más, lehetségesen nálunk őrzött dokumentumokat is érdemes keresni az online katalógusban. Azokat a dokumentumokat, amelyekre nincs az online katalógusban találat, az olvasótermünkben található cédulakatalógusok, nyomtatott katalógusok, jegyzékek segítségével és a szaktájékoztatás alapján lehet továbbkeresni.

Dokumentumaink az online katalógusban:

 • Magyar grafikai plakátok 1885-1949 (a konkrét kereső-kifejezésen kívül, érdemes a grafikai plakát kifejezést is bármely kulcsszóként beírni külön keresőmezőbe, összetett keresésénél)
 • Ex librisek 1900 után (folyamatosan növekvő feldolgozottság), Diskay Lenke hagyatéka
 • Külföldi grafikai plakátok (19. század végétől 1945-ig)
 • Kisnyomtatványok 1712-1751 között (negyedrét), kisnyomtatványok 1712-1760 (nyolcadrét)
 • Kisnyomtatványok és aprónyomtatványok 1845-1860
 • 1848-49-es különgyűjtemény
 • 1956-os forradalom dokumentumai (szöveges plakátok, röplapok)
 • Képes levelezőlapok 1945 előttről (folyamatosan feldolgozás)
 • Ponyvák (18-20. század)
 • Falinaptárak (2007 után)
 • Kiállítási katalógusok

Online adatbázisok:

Cédulakatalógusok:

 • Grafikai plakátok 1885-1995 (szerző/alkotó, cím, év, szakrend /ETO/)
 • Metszetek és litográfiák 1712-1990 között (szerző/alkotó, cím)
 • Ponyvanyomtatványok 18-20. századból (szerző, cím, kiadó, nyomda, szakrend)
 • Albumok: a 19. század közepétől (szerző, cím)
 • Céhlevelek, mesterlevelek, obsitok, oklevelek, részvények, halotti címerek, emléklapok

Nyomtatott katalógusok:

 • Az Országos Széchényi Könyvtár grafikai plakátjai 1914-ig – leíró katalógus (összeállította: Munkácsi Piroska; az OSZK Kiadványai 61.), Budapest, OSZK, 1961.
 • A Magyar Tanácsköztársaság Plakátjai az Országos Széchényi Könyvtárban – leíró katalógus (összeállította: Munkácsi Piroska), Budapest, OSZK, 1959.
 • A Magyar Tanácsköztársaság röplapjai – Bibliográfia és dokumentumgyűjtemény. Budapest, FSZEK-OSZK, 1959.
 • Az 1961 és 1962. évi grafikai plakátok és metszetek (összeállította: Munkácsi Piroska; az OSZK Kiadványai 62.), Budapest, OSZK, 1965.
 • Mikrofilmek címjegyzéke. Színes grafikus plakátok. 1. Bp. 1982. OSZK. 2 mikrofilmalap.

Jegyzékek:

Képes levelezőlapok:
- Településnév szerinti jegyzék az 1945 előtti állományról (ezen belül Budapest részletesen)
- Településnév szerinti jegyzék az 1945 utáni állományról (Budapest külön jegyzéken részletesen)
- Első világháborús képeslapok
- Tematikus képeslapok 1945 előtt
- Tematikus képeslapok 1945 után
Szöveges plakátok:
- Évenkénti általános tárgyszójegyzék
Aprónyomtatványok:
- Évenkénti tárgyszavas jegyzéke (1863-1929 és 1942-1951, a köztes és későbbi években ETO szerint kérhetők)
Táncrendek:
- Rendezvény és rendező neve szerinti betűrendes jegyzék
Ex librisek:
- Az ex libris főgyűjtemény tulajdonosok neve alapján (A-D), illetve a grafikusok neve szerint kereshető jegyzéke
- Diskay Lenke ex librisei (opus szám és a készítés ideje szerint növekvő jegyzék)
Gyászjelentések:
- Gyászjelentések főgyűjteményének családnév-jegyzéke mikrofilmszámokkal ellátva
- Kéziratos és nagyalakú szomorújelentések
- Közéleti személyiségek, ismert emberek gyászjelentései és gyásszal kapcsolatos aprónyomtatványai.

Kéziratos katalógusok:

- Borzsák István kéziratos ponyvákat tartalmazó cédulakatalógusa (rendezetlen, jelenleg nem használható)

Segédkönyvtár:
A Plakát- és Kisnyomtatványtár segédkönyvtárát mind a könyvtár beiratkozott olvasói, mind a napijeggyel rendelkező olvasók használhatják. A tár olvasótermi szabadpolcos állománya az alább felsorolt nagyobb tematikus elrendezésben található meg.

Szabadpolc:

1. Szótárak, nyomdatörténet
2. Vizuális dokumentumok, képeslap, plakát, ex libris,
3. Vizuális dokumentumok, képeslap, plakát, ex libris,
4. Folyóiratok
5. Történelem, helytörténet, családfatörténet
6. Általános lexikonok
7. Régi telefonkönyvek

A segédkönyvtár egyrészt a gyűjteményben őrzött sokféle dokumentumra vonatkozó alapvető és mindenkori szakirodalmat teszi elérhetővé az olvasók számára. Másrészt, az e nyomtatványokhoz és gyűjteményrészekhez kapcsolódó kutatási területek, szakterületek segédkönyveit tartalmazza. Harmadrészt, a kutatást és tájékozódást a helyben használható lexikonok és kézikönyvek teszik könnyebbé.
A segédkönyvtári gyűjtemény kurrensen beérkezett példányai (2007-től) a könyvtár online katalógusában is megtalálhatók, a korábbi részről pedig cédulakatalógus és olvasótermi jegyzék alapján lehet tájékozódni.

A gyűjteményt bemutató, vagy azzal kapcsolatos alapvető kiadványok:

 • A Nemzeti Könyvtár Kisnyomtatványtára. (Szerkesztette: Cseh Mária), Budapest, OSZK - Osiris Kiadó, 2002.
 • Magyar plakát 1885-2005. (Szerkesztette Cseh Mária, tervezte Környei Anikó), Budapest, OSZK - Osiris Kiadó, 2006.
 • A modern magyar kereskedelmi plakát 1924-1942 - El cartel comercial moderno de Hungría 1924-1942 - Modern commercial posters in Hungary 1924-1942. (Tanulmány: Bakos Katalin, szerk. Scholz László, bevezető: Tamási Balázs), Valencia, Pentagraf, 2009.
 • Élet a régi Magyarországon. (Szerkesztette Gyurgyák János, Környei Anikó, Saly Noémi; a képeket válogatta: Cseh Mária, Morvai Zsuzsanna, R. Kutor Beáta, Szarka Anita). Budapest. OSZK - Osiris Kiadó, 2004.
 • A régi Magyarország képeslapokon. (Irodalmi szövegeket válogatta Domokos Mátyás; előszót írta Saly Noémi; tervezte Környei Anikó; képeket válogatta: Cseh Mária, Szarka Anita), Budapest, OSZK- Osiris Kiadó, 2003.
 • Tiszay Andor - Munkácsi Piroska - Remete László: A Magyar Tanácsköztársaság röplapjai. Bibliográfia és dokumentumgyűjtemény. Bp. 1959, Szabó Ervin könyvtár - OSZK. 299 p., 60 A Magyar Tanácsköztársaság plakátjai az Országos Széchenyi Könyvtárban. Leíró Katalógus. Összeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1959., OSZK. 249 p., 37 t.
 • Az Országos Széchenyi Könyvtár grafikai plakátjai 1914-ig. Leíró katalógus. Összeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1961. 136 p., 40 t. (Az Országos Széchenyi Könyvtár kiadványai 56.)
 • Az 1961 és 1962. évi grafikai plakátok és metszetek. Összeáll. Munkácsi Piroska. Bp. 1965, OSZK. 453 p.
 • Magyar könyvészet. Magyarországon megjelent grafikai plakátok és metszetek címjegyzéke. 1963/64 - 1965/66. Bp. 1967-1969. OSZK.
 • Mikrofilmek címjegyzéke. Színes grafikus plakátok. 1. Bp. 1982. OSZK. 2 mikrofilmalap.

DVD kiadványok:

 • 1956 - Röplapok és Plakátok. Bp. 2006, OSZK-MEK. (Digitális Kincstár DVD)
 • Képeslapok. 10. 000 pillantás Magyarországra 1896—1916: Az Országos Széchényi Könyvtár Gyűjteményéből. Budapest, Arcanum, 2008.

Egyéb kiadványok:

 • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp. 1998, Heraldika Kiadó I-III. köt.
 • Száraz Miklós György - Tóth Zoltán: Emléklapok a régi Magyarországról. H.n. 2002, Szukits Kiadó.
 • Magyar Fürdőalmanach. (Szerk. Kiss Veronika, Nagy Zoltán), Budapest, Magyar Fürdőszövetség – OSZK, 2004.
 • Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában. Budapest, Corvina Kiadó, 2006.
 • Barabás Györgyi: Magyarországi zsidó hitközségek, egyletek, társulatok alapszabályai 1705-2005. Bp. 2007, MTA Judaisztikai Kutatóközpont. 857 p. (Magyar zsidó levéltári repertórium, II.)