RDA-HU munkacsoport

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Az OSZK mellett több intézmény képviselőiből felálló „RDA-HU” elnevezésű munkacsoport az RDA (Resource Description and Access=Forrásleírás és Hozzáférés) katalogizálási szabályzat magyarországi bevezetését készíti elő és koordinálja. Feladatai közé tartozik továbbá az új kommunikációs formátumok (MARC21, BIBFRAME) implementálása, az RDA és a kapcsolódó dokumentumok (az IFLA könyvtári referenciamodellje, a katalogizálás új nemzetközi alapelvei) magyar nyelvre való átültetésének irányítása, ezzel összefüggésben a terminológiai kérdések tisztázása, a könyvtári szakszókincs megújítása.

Tagjai és az általuk képviselt szervezetek:

Elnök

 • Dancs Szabolcs főtanácsos, OSZK

Tagok

 • Andrásiné Boros Tímea osztályvezető, OSZK Információtechnológiai Főosztály, Alkalmazás Szolgáltatások Osztály
 • Balázs László osztályvezető, FSZEK
 • Gál Viktória, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Gombos Zsuzsanna, SZTE Klebelsberg Könyvtár
 • Gyuricza Andrea MTA Könyvtár és Információs Központ, Gyűjteményszervezési Osztály
 • Hubay Miklós Péter, Petőfi Irodalmi Múzeum, Digitális Bölcsészeti Központ
 • Ilácsa Szabina, OSZK KI Könyvtári Szabványosítási Iroda
 • Kasza Zsófia MTA Könyvtár és Információs Központ, Gyűjteményszervezési Osztály, osztályvezető-helyettes
 • Kis-Ádám László, OSZK Információtechnológiai Főosztály, Alkalmazás Szolgáltatások Osztály
 • Dr. Koltay Klára főigazgató-helyettes, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Matolay Katalin gyűjteményszervezési főosztályvezető, OSZK
 • Mohay Anikó, Petőfi Irodalmi Múzeum, Digitális Bölcsészeti Központ
 • Rácz Ágnes ny. gyűjteményszervezési igazgató, OSZK
 • Seresné Könyves Tóth Zsuzsa, Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
 • Székelyné Török Tünde osztályvezető, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Gyűjteményszervezési Osztály
 • Soltész Anna feldolgozó csoportvezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 • Tamás Kincső osztályvezető, OSZK Információ- és Tartalomszolgáltatási Főosztály, Analitikus Feldolgozó Osztály
 • Tóth Loránd osztályvezető, OSZK Gyűjteményszervezési Főosztály, Kurrens Feldolgozó Osztály
 • Dr. Tóvári Judit főiskolai tanár, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
 • Vass Johanna, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
 • Zászkaliczky Borbála osztályvezető, Országgyűlési Könyvtár, Gyűjteményszervezési Osztály

Az RDA bevezetése

Az RDA lefordítása, bevezetésének előkészítése hosszas folyamat, amelyet tovább nyújt, hogy a szabályzatot jelenleg átdolgozzák a 2017 augusztusában kiadott könyvtári referenciamodell alapján.

Terveink szerint maga a bevezetés – a nemzetközi gyakorlatot alapul véve – fokozatosan zajlik majd, mindenekelőtt az RDA-hoz való igazodás okán definiált új MARC-mezők használatának előírásával, illetve az adattartalomra vonatkozó egyes szabályok meghatározásával (pl. rövidítések használatának eltörlése). A témára fókuszáló workshopok, tutorialok segítik majd a szakma képviselőit az új szabályzattal való ismerkedésben, a későbbiekben pedig módszertanok kidolgozásával szeretnénk gördülékenyebbé tenné az átállást.

 

Munkaanyagok

A nemzeti könyvtár Országos Könyvtári Rendszer projektjének keretében zajlik a könyvtári katalogizálás hazai szabályozásának megújítása, aminek elengedhetetlen velejárója a terület szakszókincsének frissítése, újragondolása. A projekt során született alábbi dokumentumokat hangsúlyosan munkaanyagként adjuk közre.

A közölt szövegek, táblázatok „terminológiai összecsiszolása” jelenleg zajlik, nem tekinthetők tehát véglegesnek, ugyanakkor úgy gondoltuk, közreadásukkal nem csupán közös gondolkodásra invitálhatjuk a szakmát, hanem egyszersmind megfelelő tájékoztatást nyújthatunk az eddigi és várható eredményekről.

Várjuk a szakmai közönség hozzászólását, véleményét a következő címen: dancsz@oszk.hu.

 

Az RDA-ról magyar nyelven megjelent írások