Köteles példányok beszolgáltatása

 

A kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezettek köre

Hagyományos (nyomdai úton készült) dokumentum esetén a sokszorosító szervnek, nyomdának kell szolgáltatni a köteles példányokat.
Film esetén a gyártónak kell szolgáltatni a köteles példányokat.
Külföldön készített de belföldön forgalmazott dokumentum esetén pedig a forgalmazónak kell szolgáltatni a köteles példányokat.
A kiadónak (megrendelőnek) kell a köteles példányokat beszolgáltatni, ha

 • a sajtótermék előállítása több szerv között oszlik meg (például a sajtótermék kötését, fűzését, spirálozását, a mellékletek – hangszalag, mágneslemez, CD-ROM stb. – elhelyezését, vagyis a sokszorosítás befejező munkáját nem sokszorosító szerv végzi);
 • az egész sajtótermék, vagy annak befejező munkája külföldön készült;
 • közös kiadásban megjelenő, de külföldön készült sajtótermék;
 • amennyiben a szolgáltató (sokszorosító szerv, gyártó, forgalmazó) elmulasztja a köteles példányok beszolgáltatását.

A sokszorosító szerv, film esetében a gyártó, külföldön készített de belföldön forgalmazott sajtótermék esetében a forgalmazó, a kiadó (megrendelő) terhére szolgáltatja a köteles példányokat.

A köteles példányok szállítási költsége a szolgáltatót (sokszorosító szerv, gyártó, forgalmazó) terheli. A postán vagy fuvarozó útján továbbított kötelespéldány-küldeményt a feladónak teljes mértékben díjmentesítenie kell.

A terjesztés előtt elkobzott sajtótermék köteles példányait az elkobzást foganatosító hatóság szolgáltatja.

 

A beszolgáltatandó köteles példányok száma, minősége

A sajtótermékekből néhány kivétellel hat köteles példányt kell ingyenesen szolgáltatni az Országos Széchényi Könyvtárnak.

Hatnál kevesebb példányszámban beszolgáltatandó sajtótermékek:

 • A szolgáltatók (sokszorosító szerv, gyártó, forgalmazó) székhelyük szerinti illetékes megyei könyvtárnak (budapesti nyomda esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak) a helyi vonatkozású sajtótermékekből az Országos Széchényi Könyvtárnak küldött köteles példányokon felül, 1 példányt kötelesek ingyenesen szolgáltatni.
 • Két köteles példányt kell szolgáltatni abból a sajtótermékből melynek nyilvános közlését a bíróság – részben vagy egészben – megtiltotta.
 • Szintén két köteles példányt kell szolgáltatni abból a sajtótermékből, amely a kiadó intézkedése alapján terjesztési korlátozás alá esik.
 • A műsoros videodokumentumokból 1-1 példányt kell szolgáltatni az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Filmintézet számára.
 • A filmekből, a filmek és filmszínházak szöveges plakátjaiból műsorfüzeteiből a magyar Filmintézet számára egy köteles példányt kell szolgáltatni.
 • A beszolgáltatási kötelezettség az előállított sajtótermék nem tárgyévi utánnyomásaira illetve minden kiadási- (elektronikus, idegennyelvű, sorszámozott stb.) és kötésváltozatára (kötésváltozat esetében mindig a kötött változat minősül alapkiadásnak) kiterjed. Ezekből a sajtótermékekből csak 3 példányt kell beszolgáltatni. (Az újabb, mint pl. 2., 3., 4., stb., illetve a bővített és átdolgozott kiadásokból 6 példányt kell beszolgáltatni.)
 • A külföldi megrendelő részére úgynevezett bérmunkában előállított sajtótermékekből 3 példányt kell beszolgáltatni.
 • Elektronikus dokumentumokból és hangzóanyagokból (mágneslemezek, CD-ROM-ok, multimédiás kiadványok, kompaktlemezek, magnó kazetták) 3 példányt kell beszolgáltatni.
 • Az Online hozzáférésű elektronikus dokumentumokból egy példányt fogadunk az OSZK Digitális Könyvtárán keresztül.
 • A műsoros videodokumentumoktól eltérően (beszolgáltatási példányszám 2) az oktatási és tájékoztatási célból kiadott videokazetta és videolemezből 3 példányt kell beszolgáltatni.
 • A térképként kezelt sajtótermékek közül 3 példányt kell beszolgáltatni az éggömbökből, a földgömbökből, a földmérési térképekből és a versenytérképekből.
 • Három példányt kell beszolgáltatni a játékkártyákból a diaképekből és a diafilmekből.
 • A hagyományos módon sokszorosított dokumentumokból 6 példányt kell beszolgáltatni, de egyes fajtáiból csak 3 példányt. A kivételeket a 60/1998 (III.27.) Kormányrendelet melléklete részletesen tartalmazza.

Mivel a sajtótermékek összes típusát és használt elnevezését lehetetlen kimerítően felsorolni, ha az itt felsoroltak között nem szereplő sajtótermék típusában hasonlít e jegyzékben szereplő bármely sajtótermék típusára, akkor az arra vonatkozóan megállapított számú köteles példányt kell szolgáltatni.

Köteles példányként csak hibátlan, teljes példányok szolgáltathatók. A hibás vagy nem teljes példányt a szolgáltató az értékesítéstől számított 3 napon belül köteles hibátlan példányra kicserélni, illetve kiegészíteni.

A kötelespéldány-beszolgáltatás módja

 a beszolgáltatás helye
A hat, egyes dokumentumtípusok esetében az egy (videodokumentum), a kettő (betiltott, korlátozva megjelentetett dokumentumok), illetve a három (a hatályos rendelet mellékletében felsorolt dokumentumtípusok) köteles példányt az Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztályának kell beszolgáltatni:

Pontos címünk:

Levél és 2 kg-nál kisebb postai küldemények esetén:
Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály
1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 302. szoba

2 kg-nál nehezebb postai csomag küldemények esetén:
Országos Széchényi Könyvtár, Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály
1014 Budapest, Szent György tér 4-5-6.

Telefon: +36 1/224-3840, +36 1/224-3837, +36 1/487-8651, Fax: +36 1/202-0804

A köteles példányok beküldése történhet:

1. Postai szolgáltatások igénybevételével (levélpostai küldeményként, csomag küldeményként)
2. Futárszolgálaton keresztül
3. Személyes beszállítással
    - a könyvtár megközelíthetősége gyalogosan
    - a könyvtár megközelítése gépjárművel

A köteles példányok átvétele a III. szinten a 302. szobában történik: Hétfő–csütörtök 8-16.30-ig, Péntek 8–14-ig. HÉTVÉGÉN NINCS LEHETŐSÉG KÖTELES PÉLDÁNYOK LEADÁSÁRA!

A Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály a gyorslift folyosó felől nyíló szolgálati bejáraton keresztül közelíthető meg. A gépjárművel történő szállítás esetén rendszám leadása szükséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy taxik sem hajthatnak be a palota sorompóval lezárt területeire, ezért javasoljuk ez esetben is a Szent György tér felöli gyorslift használatát.

Osztályunk a 60/1998 (III. 27) Kormányrendeletben meghatározott, Országos Széchényi Könyvtárba küldendő köteles példányokat kezeli. Más könyvtárak részére történő példányok (pl. FSZEK vagy megyei könyvtárak 7. példánya, valamint a köteles példányokon felüli plusz példányok) küldése és felajánlása esetén kérjük, szíveskedjenek közvetlenül az érintett könyvtárakhoz fordulni.

A helyi vonatkozású sajtótermékekből az Országos Széchényi Könyvtáron kívül 1 példányt kell szolgáltatni, a szolgáltató székhelye szerinti megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak:

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár,
1 0 8 8 Budapest, Szabó Ervin tér 1.

Telefon: +36 1/338-4933, Fax: +36 1/318-5815

- a beszolgáltatás határideje
A szolgáltatónak a köteles példányokat legkésőbb az előállítás hónapját követő hónap 15. napjáig kell szolgáltatni.
A belföldön előállított film eredeti kép- és hangnegatívját és a duppozitívot együttesen, a gyártás befejezését követő 1 hónapon belül kell szolgáltatni.
A külföldön előállított és belföldön forgalomba hozott film köteles példányát (ha a forgalmazási szerződés másképp nem rendeli) a bemutatástól számított két éven belül, illetőleg a határozott időre forgalomba hozott filmből a forgalmazási jog lejárta után 30 napon belül kell szolgáltatni.
A külföldön előállított és belföldön forgalomba hozott videodokumentumok köteles példányát a forgalomba hozataltól számított 3 napon belül kell szolgáltatni.

 

- a beszolgáltatás dokumentálása
A köteles példányokat szállítólevél kíséretében kell beszolgáltatni.
A Kapcsolódó tartalmak menüpont alatt honlapunkról letölthető egy szállítólevél formanyomtatvány, de a nyomtatványboltokban kapható szállítólevél is megfelel. 
A szállítólevélből két példány illeti meg a köteles példányból részesülő intézményt.
A szállítólevélnek tartalmaznia kell a beszolgáltató nevét, telephelyének címét, a kiállító személy nevét és telefonszámát, a beszolgáltatás keltét, továbbá a sajtótermék megnevezését, szerzőjének (több szerző esetén, a sajtóterméken elsőként feltüntetettnek)  nevét, a kiadvány azonosítós (ISBN, ISSN vagy  ISMN) számát, amennyiben rendelkezik ilyennel, illetve a beszolgáltatott példányszámot.