Mit kell tudni a nyomdáknak?

 

A Kormány 60/1998.(III.27.) sz. rendelete a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról a korábbi rendeletekhez képest némi változást hozott, mely a sokszorosítószervek és nyomdák megszokott kötelespéldány beszolgáltatási rendjét is befolyásolja (beszolgáltatási példányszám csökkenés, új típusú dokumentumok megjelenése stb.).

A sokszorosító szervnek a rendeletben előírt módon (beszolgáltatási példányszám, szállítási határidő, szállítás módja) ingyenes, hibátlan, szállítólevéllel (nyomtatványboltokban kapható szállítólevél is megfelel) ellátott kötelespéldányokat kell szolgáltatnia az Országos Széchényi Könyvtárnak és a székhelyük szerinti illetékes megyei könyvtárnak (budapesti nyomda esetén a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak).

A kötelespéldányokat a szolgáltató a kiadó terhére szolgáltatja. A kötelespéldányok szállítási költsége a szolgáltatót terheli. A postán vagy fuvarozó útján továbbított kötelespéldány-küldeményt a feladónak teljes mértékben díjmentesítenie kell.

A nyomda mulasztása esetén a kötelespéldányokat a kiadónak kell szolgáltatni. Ha a szolgáltató a kötelespéldányok szolgáltatását elmulasztja, az Országos Széchényi Könyvtár a kötelespéldányokat megvásárolhatja, illetőleg az eredeti sajtótermékről másolatot készíttet vagy szerez be. A szolgáltató a mulasztással okozott kárt köteles megtéríteni.

Minden sokszorosítószerv (nyomda) köteles a sajtótermékeiről a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig sokszorosítói jelentést (nyomdai kimutatást) küldeni az Országos Széchényi Könyvtárnak és a területileg illetékes megyei könyvtárnak (Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak). Amennyiben a sokszorosítószerv a tárgyidőszakban nem készített beszolgáltatási kötelezettség alá eső sajtóterméket, nemleges tartalmú jelentést kell küldenie.

A sokszorosítói jelentésnek tartalmaznia kell az adatközlő (nyomda) nevét, címét, az adatszolgáltatásért felelős személy nevét, telefonszámát esetleg fax számát, a sajtótermékek címét szerzőjének nevét, a kiadás számát (időszaki kiadvány esetében a részegység számát), a sajtótermék alakját, terjedelmét (A/5 ívben számolva), példányszámát, a nemzetközi azonosító számát (ISBN, ISSN), forgalmi árát, valamint a kiadó, megrendelő nevét, címét.