Köteles példányok elosztása

 

Az Országos Széchényi Könyvtárba 6, 3, 2 illetve 1 példányban beérkező sajtótermékek szétosztását a Kötelespéldány-szolgálat végzi. Az egy, illetve két példányban beérkező dokumentumok természetesen a nemzeti könyvtárban maradnak, az ennél több példányban érkezőket a következőképpen osztja tovább a könyvtár.

Hat példányban beérkezett sajtótermékek esetén

  • Az Országos Széchényi Könyvtárban marad minden kiadványból 2 példány:
  • (1 példányból előállítja a nemzeti bibliográfiát, majd ezt a példányt archiválja,1 példányból nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el, illetve ezt a példányt igazgatási célra az arra jogosult szervezet maximum egy hónapig igényelheti).
  • Mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár minden sajtótermékből 1 példányban részesül.
  • Az Országgyűlési Könyvtár és a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat gyűjtőkörének megfelelően 1-1 példányban megkapja a köteles példányokat a nemzeti könyvtártól.
  • Két nagy vidéki egyetemi könyvtár a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára közösen kapnak 1 példányt minden beérkezett sajtótermékből. Az egy példány - tartalomtól függő - elosztását a két intézmény között külön megállapodás rögzíti.
  • Azokból a dokumentumokból melyek nem tartoznak az Országgyűlési Könyvtár vagy a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat gyűjtőkörébe, a két könyvtár vagy bármelyike nem tart rá igényt, gyűjtőkörük szerint részesülnek az országos szak- illetve állami egyetemi könyvtárak.

Három példányban beérkezett sajtótermékek esetén

  • Csak két könyvtár részesül a köteles példányokból: az Országos Széchényi Könyvtár 2 példányban, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár pedig 1 példányban.

A köteles példányok elosztási rendje

A köteles példányra jogosult könyvtárak gyűjtőkörüknek megfelelően tudományterületek szerint részesülnek a köteles példányként beérkezett dokumentumokból. Az AMICUS Kötelespéldány-moduljának elkészültével, a beérkezett köteles példányok elosztásának gépi regisztrálása 2003 januárjában elkezdődött. Az adatbevitel folyamatosan történik, így a 2003. január óta köteles példányként beérkezett könyvek lelőhelye megtalálható az online katalógusban (Librivision). (Egy konkrét kiadvány esetében, miután megtaláltuk az online katalógusban a kiadványt, a raktári jelzetre kattintva megjelennek a kiadványra vonatkozó példányinformációk, ahol az OSZK példányok után, fel vannak sorolva az adott könyvből részesülő felsőoktatási és szakkönyvtárak is.)