Pályázati igazolások

Az Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztálya a Nemzeti Kulturális Alappal, a minisztériumokkal és egyéb intézményekkel egyeztetve, különféle pályázatokhoz igazolásokat ad ki intézmények és magánszemélyek részére a kötelespéldányok hiánytalan beszolgáltatásáról.

Az igazolás kiadásának feltételei:

  • a pályázó intézmény vagy személy lehetőség szerint a pályázat beadási határidő előtt legalább 2 héttel jelentkezzen e-mailben (koteles@oszk.hu) az igazolás kérési igényével;
  • a jelentkezéskor tudassa munkatársainkkal, a pályázó intézmény hivatalos nevét, elérhetőségét, a kapcsolattartó nevét  és elérhetőségét, illetve hogy hova nyújtja be pályázatát.   A megkeresésben kérjük közölni, hogy az intézmény korábban pályázott-e már hasonló feltételekkel, és mikor tette ezt;
  • amennyiben még nem pályázott (nem szerepel a kötelespéldány szolgálat nyilvántartásában), a pályázati kiírástól függően legalább 3 évre visszamenőleg a saját kiadásában készült kiadványairól a megjelenési évek sorrendjében egy listát kell elküldenie. A listán minimum az alábbi adatoknak szükséges szerepelnie.  Könyvek esetében: kiadási év, szerző, cím, ISBN ha van. Folyóiratok, évkönyvek esetében cím,  ISSN ha van, az utoljára megjelent lapszám/kötet; egyéb dokumentumtípusok esetében (DVD, audio CD, térkép,  kotta, stb): cím, szerző és egyéb azonosító ha van;
  • a nem először pályázóknak csak az utolsó pályázati igényük benyújtása óta megjelent kiadványaik listáját (lásd. előző pont szerint) kell eljuttatni az ügyintézőkhöz.

Az igazolások kiadásának módja:

  • a Kötelespéldány Szolgálat munkatársai a beérkezett listák sorrendjében megkezdik a kiadványok behasonlítását;
  • amennyiben a listán szereplő minden kiadvány beérkezett kötelespéldányként az Országos Széchényi Könyvtárba, illetve az igazolást kérő intézménynek vagy magánszemélynek még nem volt saját kiadványa, az osztályvezető kiadja a kért igazolást (az igazolás elvihető személyesen, illetve elküldhetjük  faxon, e-mailben, vagy postai úton);
  • abban az esetben ha a listán szerepel olyan kiadvány, mely nem érkezett be kötelespéldányként a könyvtárba, munkatársaink jelzik a kiadó felé a hiányokat, és egyeztetnek az utólagos beküldés módjáról. Az igazolás addig nem adható ki, amíg a kiadó a hiányokat nem pótolja;
  • az igazoláskiadás ügyintézésének átfutási ideje 5 munkanap, ezt kérjük figyelembe venni a kérelmek beküldésekor.

A Kötelespéldány és Kiadványazonosító-kezelő Osztályt igazolás kiadásával foglalkozó munkatársai
Könyvek: Galambos Éva, Szabó Erika Zita (Tel: 224-3840)
Időszaki kiadványok: Béres Attila, Szalay Éva (Tel: 4878-651)
Fax: 232-3530, E-posta: koteles@oszk.hu
Cím: Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány szolgálat (304.szoba)
1827 Budapest Budavári Palota F épület vagy
1014 Budapest Szent György tér 4-5-6.

A Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága különféle Szakmai Kollégiumain belül rendszeresen ír ki pályázatokat intézmények és magánszemélyek részére.
Amennyiben pályázataihoz kéri a kötelespéldány beszolgáltatás teljesítéséről szóló igazolást, azt minden esetben pályázati kiírásában közli.
A pályázati felhívásokat saját honlapján, az Oktatási-, valamint a Kulturális Közlöny mellékleteként, a Nemzeti Kulturális Alap Hírlevelében és a Népszabadságban folyamatosan jelenteti meg.

Felhívjuk a kedves pályázók figyelmét, hogy az NKA pályázatokban előírt,  KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Közhasznú Kft.) számára leadandó példányok, nem egyeznek meg a 60/1998. (III.27.) kormányrendeletben meghatározott kötelespéldányokkal.

Érdeklődni lehet: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13., Levelezési cím: H - 1388 Budapest, Pf. 82.
Telefon: (36 1) 327-4300, Fax: (36 1) 327-4470, E-mail: igazgatosag@nka.hu