Kiadványstatisztika

 

Központi Statisztikai Hivatal többféle kiadványban jelenteti meg a könyvkiadás aktuális adatait.
Minden év első negyedévében megjelenik a Magyar Statisztikai Zsebkönyv, mely az előző év adatait veti össze az elmúlt 2-3 év statisztikai adataival.
A statisztikai zsebkönyvnél sokkal bővebben tárgyalja a könyvek megjelentetésével kapcsolatos statisztikai adatokat A könyvkiadás adatai című változó periodicitással megjelenő füzet. Ebből a kiadványból az 1997-2006-os éveket bemutató szám volt az utolsó megjelenés 2007-ben.
2001-ben Kulturális helyzetkép az 1990-es években címmel jelent meg egy kiadvány, mely a rendszerváltást követően bekövetkezett változásokat tárja elénk a művelődési szolgáltatások területén. Hasonló de már természetesen frissebb adatokkal 2002-ben megjelent a Kultúrstatisztikai adattár. Mindkét adattár tartalmazza a magyar könyvkiadással kapcsolatos adatokat.

Magyar Statisztikai Évkönyv
A minden évben megjelenő évkönyvben, a Kultúra, sport fejezet tartalmazza a könyvkiadás statisztikai adatait. A táblázatok címei 90%-ban megegyeznek a Könyvkiadás adati című kiadvány aktuális évre vonatkozó táblázatainak címeivel. Az átfedés oka, hogy míg, a Magyar Statisztikai Évkönyv minden évben megjelenik és az aktuális évről nyújt tájékoztatást, addig a könyvkiadás adatai csak esetlegesen jelenik meg, ugyanakkor lehetőséget nyújt a kiadás adatainak több éves összehasonlítására.
Az összes kiadványban a dokumentumkiadással kapcsolatos adatok forrásai az Országos Széchényi Könyvtárnak megküldött köteles példányok (könyvek, füzetek, jegyzetek, zeneművek, kották, térképek, DVD-k, CD-ROM-ok), illetve a kiadói és nyomdai jelentések. A Központi Statisztikai Hivatalban történő feldolgozás alapját az Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány-szolgálat által adatbázisban rögzített adatok képezik, a Központi Statisztikai Hivatal kiadványai e feldolgozás eredményeit tükrözik. Az adatgyűjtés az Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány-szolgálatán történik, kiterjed a Magyarországon kiadott nyomdai vagy más sokszorosítási eljárással készített kiadványokra, amelyeket – a kötelespéldány-rendelet alapján – az Országos Széchényi Könyvtárba az adott évben beküldenek.

Az adatgyűjtést végzi: Galambos Éva
Tel: 224-3840, Fax: 356-8978, 202-0804, E-posta: galambos@oszk.hu
Országos Széchényi Könyvtár Kötelespéldány-szolgálat (303.szoba)
1827 Budapest Budavári Palota F épület