A kötelespéldány-szolgáltatás

 

A köteles példány fogalma

A legáltalánosabban úgy fogalmazhatunk, hogy egy ország területén kiadott, előállított, bármilyen tájékoztatást vagy gondolatközlést tartalmazó, nyilvános közlésre szánt információhordozó eszköz, azaz sajtótermék archiválás és bibliográfiai számbavétel céljára, jogszabályi előírás alapján ingyenesen és kötelezően szolgáltatandó példánya(i).
Az Országos Széchényi Könyvtár nem sokkal alapítását követően (1802) a magyar udvari kancellária jóvoltából kötelespéldány-jogot kap (ekkor még csak 1 példányt). Az eltelt évtizedek alatt rendeletek és törvények sokaságának köszönhetően a kötelespéldányok száma, szolgáltatási- és elosztási rendje állandóan változott.  Az utolsó jogszabály módosítás 1998-ban történt, amikor is 16 példányról 6 példányra csökkent a köteles példányok száma.

A legtöbb országban törvény vagy rendelet kötelezi a nyomdákat (kiadókat) a beszolgáltatásra. Magyarországon a jelenleg hatályos jogszabály pontosan meghatározza a köteles példányok, a kötelespéldány-szolgáltatására kötelezettek, és az abból részesülők körét.

A kötelespéldány-szolgáltatás célja a sajtótermékek

  • nemzeti könyvtári, filmarchívumi gyűjtése és megőrzése,
  • nemzeti bibliográfiai, filmográfiai, diszkográfiai stb. nyilvántartása,
  • nyilvános könyvtári rendszerben való hozzáférhetővé tétele,
  • statisztikai számbavétele,
  • sajtóigazgatási feladatra történő rendelkezésre bocsátása.