Mi minősül köteles példánynak?

 

A beszolgáltatásra kötelezett dokumentumok:

 • Magyarországon előállított, vagy külföldön előállított és belföldön kiadott legalább 50 példányban sokszorosított sajtótermék meghatározott számú példánya, melyet az előállító szerv köteles eljuttatni a kiadó terhére az arra jogosult intézményeknek. (Film, videodokumentum és elektronikus dokumentum esetén példányszámtól függetlenül a Magyarországon készített, kiadott vagy forgalmazott dokumentumok kötelespéldányként beszolgáltatandók.)
 • A sajtótermékek minden kiadási és előállítási változatából (kivéve a tárgyévi változatlan utánnyomást) kell köteles példányt szolgáltatni.
 • Köteles példányt kell szolgáltatni olyan sajtótermékekből is melyeknek nyilvános közlését a bíróság megtiltotta, vagy ha az terjesztési korlátozás alá esik a kiadó intézkedése alapján.

Nem kell köteles példányt szolgáltatni:

 • a kizárólag sugárzással vagy vezetékes továbbítással nyilvánosságra hozott rádió- és televízióműsort tartalmazó hang- és képhordozókból,
 • az időszaki lapok és a szabályzatok kivételével a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek működésével kapcsolatban keletkezett, azok irattárában, kép- és hangfelvételtárában, őrzött sajtótermékekből,
 • az ügykezelésre szánt hivatali és üzleti nyomtatványokból,
 • a tervdokumentációkból, a műszaki rajzokból, a cikklistákból, a kódszámjegyzékekből, a vizsgakérdésekből, a tételjegyzékekből,
 • a munkatérképekből,
 • a névjegyekből,
  kivéve, ha a felsorolt dokumentumok kötelezettség alá eső sajtótermékek kiegészítő részei vagy mellékletei.