Mit kell tudni a kiadóknak?

 

A Kormány 60/1998.(III.27.) sz. rendelete a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról a korábbi rendeletekhez képest némi változást hozott, mely a kiadók kötelezettségeit is befolyásolja (beszolgáltatási példányszám csökkenés, új típusú dokumentumok megjelenése stb.).

A kötelespéldányokat a sokszorosító szerv, illetve a nyomda a kiadó terhére szolgáltatja.

Külföldön előállított magyar kiadású műveknél, illetve nyomdai mulasztás esetén a kötelespéldányokat a kiadónak kell szolgáltatni. A beszolgáltatás 2 példányos szállítólevél kíséretében történhet postán, személyesen, vagy futárszolgálat igénybe vételével. A kötelespéldány-küldeményt a feladónak teljes mértékben díjmentesítenie kell. Ha a szolgáltató a kötelespéldányok szolgáltatását elmulasztja, az Országos Széchényi Könyvtár a kötelespéldányokat megvásárolhatja, illetőleg az eredeti sajtótermékről másolatot készíttet, vagy szerez be. A szolgáltató a mulasztással okozott kárt köteles megtéríteni.

Minden kiadó köteles a sajtótermékeiről a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kiadói jelentést küldeni az Országos Széchényi Könyvtárnak és a területileg illetékes megyei könyvtárnak (Budapesten a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak). Amennyiben a kiadónak nem volt kiadványa, nemleges tartalmú jelentést kell küldeni.

A kiadói jelentésnek tartalmaznia kell az adatközlő (kiadó) nevét, címét, az adatszolgáltatásért felelős személy nevét, telefonszámát esetleg fax számát, a sajtótermékek címét szerzőjének nevét, a kiadás számát (időszaki kiadvány esetében a részegység számát), a sajtótermék alakját, terjedelmét (A/5 ívben számolva), példányszámát, a nemzetközi azonosító számát (ISBN, ISSN), forgalmi árát, valamint az előállító sokszorosítószerv illetve nyomda, nevét, címét.

A nemzetközi azonosító könyvszám (ISBN) számcsoportján belül saját kiadói azonosító számmal rendelkező kiadónak a tárgyév utolsó jelentésével együtt a rendelkezésére bocsátott számtartomány tárgyévi felhasználásáról is jelentést kell küldenie az Országos Széchényi Könyvtárnak. A jelentés a tárgyévben megjelentetett kiadványok adatait tartalmazza az ISBN-ek sorrendjében, az egyes azonosító jelzethez tartozó művek azonosítását lehetővé tevő adatokkal (szerző, cím) kiegészítve.